© Všechna práva vyhrazena | SvobodaLukas.cz

Martin Cimburek

Projektování a posuzování dopravních staveb (nekolejová doprava)

Specializuji se na projektování dopravních staveb včetně souvisejících úprav technické infrastruktury, které zajišťuji ve spolupráci se smluvními partnery s autorizací v příslušném oboru.

Projekty zpracovávám pro subjekty státní správy – obce, města, státní organizace a soukromé investory. V rámci souvisejících činností nabízím zpracování dopravních posouzení připojení nemovitostí na komunikace pro soukromé investory a odborné konzultace v oboru dopravních staveb.

Při zpracovávání projektů je pro mě hlavní prioritou stavebně funkční, estetické a kompromisní řešení, které splňuje požadavky investora a dotčených organizací státní správy včetně místních obyvatel.

Dopravní posouzení

Projektování dopravních staveb

Projekty komunikací

Dopravně inženýrská opatření

Konzultační a poradenská činnostÚvod

Specializuji se na projektování dopravních staveb včetně souvisejících úprav technické infrastruktury, které zajišťuji ve spolupráci se smluvními partnery s autorizací v příslušném oboru.

Projekty zpracovávám pro subjekty státní správy – obce, města, státní organizace a soukromé investory. V rámci souvisejících činností nabízím zpracování dopravních posouzení připojení nemovitostí na komunikace pro soukromé investory a odborné konzultace v oboru dopravních staveb.

Při zpracovávání projektů je pro mě hlavní prioritou stavebně funkční, estetické a kompromisní řešení, které splňuje požadavky investora a dotčených organizací státní správy včetně místních obyvatel.

Dopravní posouzení

Projektování dopravních staveb

Projekty komunikací

Dopravně inženýrská opatření

Konzultační a poradenská činnost

SLUŽBY

Dokumentace staveb

 • Studie (vyhledávací, proveditelnosti a účelnosti, technická, dopravní)
 • Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí
 • Dokumentace pro ohlášení stavby
 • Dokumentace pro vydání stavebního povolení
 • Dokumentace pro provádění stavby
 • Realizační dokumentace stavby
 • Dokumentace skutečného provedení stavby

Související činnosti

 • Dopravní posouzení pro připojení nemovitostí
 • Dopravně-inženýrská opatření
 • Odborné konzultace
 • Poradenská činnost
 • Rozpočty staveb
 • Autorské dozory
 • Posouzení rozhledových poměrů
 • Výpočet intenzit dopravy
 • Stanovení počtu parkovacích a odstavných stán

Reference

Projektová kancelář VANER, s.r.o.

Studie Cyklotrasy Odra-Nisa

Lesní cesty na Vysoké hoře v Bedřichově

Povodňový dvůr v Jablonci nad Nisou

Studie Cyklotrasy sv.Zdislavy

Výrobní areál Busch v Liberci

Přechod Horní Police

Rekonstrukce I/15 Oslovice

Rekonstrukce I/13 Liberec

Rekonstrukce obchvatu I/9 Nový Bor

Studie rekonstrukce ul.Smetanova v České Kamenici

Vjezdový ostrůvek na I/13 Cvikov

Rekonstrukce vozovky Harrachov-celnice

Cyklotrasa Nový Bor - Svor

Lesní cesta Bedřichovská

JAP Projekt, s.r.o.

ČSPHM Stráž nad Nisou u ČOV s připojením na I/35

Telematické zařízení při I/35 mezi Libercem a Turnovem

Rekonstrukce Bavlnářské ulice v Semilech

Oprava Barvířské ulice v Liberci

Havlíčkův Brod – krajská knihovna Vysočiny

Pěší chodník kolem údolní nádrže Fojtka DÚR

S.A.W. Consulting s.r.o.

Chodník nádraží – Žoska, Česká Lípa

Martin Cimburek

ST Rekonstrukce ulice Nerudova, Česká Kamenice

ST Rekonstrukce ulice Dvořákova, Česká Kamenice

DSP Přístavba skladové haly Ferona, Ostrava

DSP Přechod pro chodce u č.p.198 v ul.Duk.hrdinů, Česká Kamenice

ST Vybudování cyklostezky Česká Kamenice - Kamenický Šenov

ST Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - lokalita ul.Zvolenská

DÚR, DPS I/13 - Krásná Studánka, osvětlení OK

DUSP Vybudování cyklostezky Česká Kamenice - Kamenický Šenov

DUSP Novostavba účelové komunikace, Proseč pod Ještědem

DUSP Semily - parkoviště u ČOV

DUSP, DPS Rekonstrukce ulice Nerudova, Česká Kamenice

DSP Český Dub, Kněžičky - veřejná infrastruktura

STPÚ Cyklotrasa u přehrady Mšeno, Jablonec nad Nisou

Projekty

Cyklotrasa u přehrady Mšeno, Jablonec nad Nisou

Český Dub, Kněžičky - veřejná infrastruktura

Semily - parkoviště u ČOV

Novostavba účelové komunikace, Proseč pod Ještědem

Vybudování cyklostezky Česká Kamenice - Kamenický Šenov

I/13 – Krásná Studánka, osvětlení OK

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci

Vybudování cyklostezky Česká Kamenice - Kamenický Šenov

Přístavba skladové haly Ferona, Ostrava

Rekonstrukce ulice Nerudova, Česká Kamenice

Rekonstrukce ulice Dvořákova, Česká Kamenice

Přechod pro chodce, Česká Kamenice

O mně

Dosažená kvalifikace

Střední průmyslová škola stavební v Liberci – obor dopravní stavby

Pracovní zkušenosti

Projektová kancelář VANER, s.r.o. 2005-2007

JAP Projekt, s.r.o. 2008-2010

Projektová kancelář VANER, s.r.o. 2010-2018

S.A.W. Consulting, s.r.o. 2018-2019

Kvalifikace a oprávnění

Autorizovaný technik v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava ČKAIT 0501177

Certifikát odbornosti v rámci VI.cyklusu CŽV ČKAIT v letech 2016-2018

Certifikát odbornosti v rámci VII.cyklu CŽV ČKAIT v letech 2019-2021

Živnostenské oprávnění IČ 07400217

Členství v profesní komoře

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ČKAIT

Programové znalosti

Microstation V8i, InRoads, PowerCivil, Autoturn, Aspe, AutoCad, Microsoft Office

Ocenění

Lesní cesta Bedřichovská (Stavba roku Libereckého kraje 13.ročník 2017 - cena doc.Ing.arch.Karla Hubáčka, dr.h.c. v kategorii dopravní stavba)

Cyklotrasa Nový Bor - Svor (Stavba roku Libereckého kraje 14.ročník 2018 - cena doc.Ing.arch.Karla Hubáčka, dr.h.c. v kategorii dopravní stavba a cena sympatie)

Kontakt

Kontaktní formulář

×

Projekty